úterý 28. září 2021

 

Dobrý den, jsem absolvent Přírodovědecké fakulty UK Praha, obor chemie, zkoušky z Ma a Fy jsem skládal na MFF UK Praha. Absolvoval jsem také 2  semestry na FF UK Praha.

 

Z obecně známých důvodů  nyní  soukromě vyučuji  téměř výhradně on-line (Skype, facebook)  a ve výjimečných případech po dohodě i klasicky ve Vrchlabí a okolí. Kdy se tato situace změní, to opravdu netuším.

 

 Výuka pomocí Skype ve formátu 1 žák + 1 učitel je stejně efektivní jako klasická výuka

 s docházením  žáka nebo učitele. 

  

Vyučované předměty :  Ma, Fy, Che, Čj, testy OSP

Rozsah : ZŠ (i první stupeň), SŠ, částečně i VŠ látka po předchozím upřesnění Vašich požadavků (jsem připraven a mám testy ke zkouškám z matematiky  např. na VŠE, ČZU)

Moje specializace : Přijímací zkoušky na víceletá a čtyřletá gymnázia a ostatní střední školy (tuto látku vyučuji od r. 1990, resp. 1980), přijímací zkoušky na VŠ - lékařské fakulty v ČR, VŠE, ČZU, ČVUT, UK a další VŠ v ČR, maturitní zkoušky, postupové zkoušky atd. Veškeré existující materiály téměř ke všem těmto zkouškám mám vlastní (stovky testů, tisíce stran, učebnice, modelové otázky k přípravě na LF v ČR,...)

Na úrovni ZŠ mohu vyučovat i další předměty, po dohodě. Nejsem ale specialista na cizí jazyky. 

Odezvy na moji práci naleznete na mém fb profilu :   

 

www.facebook.com/…lik  a   hlavně : https://www.facebook.com/…lik

 Mám mobilní internet,  používám  Skype, mail, Messenger a WhatsApp, on line ale nejsem nonstop.

 Na mobilu jsem  téměř nonstop, pokud právě neučím (604805914).

 Volné termíny zašlu na Váš e-mail obratem. 

 Cena : 1501.- Kč /1 školní hodinu (45 minut) za jednoho nebo dva žáky.

Cena ve Vrchlabí a okolí dohodou.

Pěkný den, Martin Malík


RNDr. Martin Malík, nar. 1965


www.doucovani.com,
https://www.facebook.com/…lik
doučování a soukromá výuka matematiky, fyziky, chemie a českého jazyka od r. 1980 (ZŠ, SŠ, část. VŠ úroveň), Vrchlabí a okolí a on line.
 

Poradenství - výběr základní a střední školy ( a někdy i vysoké)
https://www.facebook.com/…lik
 

e-mail : 1martinmalik@seznam.cz
mobil : 604 805 914

Skype :  Martin Malík, doučování

live:1martinmalik